Logimat 5 Comp 28

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik
  • Startdosis: 1 tablet 5/47,5 mg /dag
  • Indien nodig, 2 tabletten 5/47,5 mg /dag in 1 enkele inname (of 1 tablet 10/95 mg

Toedieningswijze

  • De tablet(ten) 's ochtends geheel innemen met een weinig water
Indicatie

Hypertensie.

Contra indicatie

- Gekende overgevoeligheid voor felodipine of metoprolol (met inbegrip van andere dihydropyridines of bèta-blokkers) of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.- Zwangerschap.- Acuut myocardinfarct.- Instabiele angina pectoris.- Atrioventriculair blok van de 2e of de 3e graad.- Patiënten met instabiel, gedecompenseerd hartfalen (longoedeem, hypoperfusie of hypotensie) en patiënten die continu of intermitterend behandeld worden met inotrope β-receptoragonisten.- Klinisch belangrijke sinusbradycardie.- Sinusknoopziekte.- Cardiogene shock.- Hoewel metoprolol een cardioselectieve bèta-blokker is, is voorzichtigheid noodzakelijk bij patiënten met een chronische obstructieve longaandoening. Bij astmapatiënten kan een toename van de respiratoire weerstand optreden. In tegenstelling tot niet-selectieve bèta-blokkers, zijn deze bronchospasmen omkeerbaar met bronchodilatoren.- Ernstige perifeer arteriële circulatoire stoornissen.- Hemodynamisch significante obstructieve hartklep aandoening.- Dynamische obstructie van de hartuitstroom.- LOGIMAT mag niet worden toegediend aan patiënten bij wie een vermoeden bestaat van een acuut hartinfarct zo lang het hartritme 0,24 seconden of de systolische bloeddruk

Details
CNK1170786
FabrikantenRecordati
Breedte57 mm
Lengte147 mm
Diepte35 mm
Verpakkingshoeveelheid28
Bijsluiter