Logimat 5 Comp 28

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik
  • Startdosis: 1 tablet 5/47,5 mg /dag
  • Indien nodig, 2 tabletten 5/47,5 mg /dag in 1 enkele inname (of 1 tablet 10/95 mg

Toedieningswijze

  • De tablet(ten) 's ochtends geheel innemen met een weinig water
Indicatie

Hypertensie.

Contra indicatie

- Gekende overgevoeligheid voor felodipine of metoprolol (met inbegrip van andere dihydropyridines of bèta-blokkers) of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
- Zwangerschap.
- Acuut myocardinfarct.
- Instabiele angina pectoris.
- Atrioventriculair blok van de 2e of de 3e graad.
- Patiënten met instabiel, gedecompenseerd hartfalen (longoedeem, hypoperfusie of hypotensie) en patiënten die continu of intermitterend behandeld worden met inotrope β-receptoragonisten.
- Klinisch belangrijke sinusbradycardie.
- Sinusknoopziekte.
- Cardiogene shock.
- Hoewel metoprolol een cardioselectieve bèta-blokker is, is voorzichtigheid noodzakelijk bij patiënten met een chronische obstructieve longaandoening. Bij astmapatiënten kan een toename van de respiratoire weerstand optreden. In tegenstelling tot niet-selectieve bèta-blokkers, zijn deze bronchospasmen omkeerbaar met bronchodilatoren.
- Ernstige perifeer arteriële circulatoire stoornissen.
- Hemodynamisch significante obstructieve hartklep aandoening.
- Dynamische obstructie van de hartuitstroom.
- LOGIMAT mag niet worden toegediend aan patiënten bij wie een vermoeden bestaat van een acuut hartinfarct zo lang het hartritme 0,24 seconden of de systolische bloeddruk

Details
CNK1170786
FabrikantenRecordati
Breedte57 mm
Lengte147 mm
Diepte35 mm
Verpakkingshoeveelheid28
Bijsluiter