Seroquel Xr 200mg Comp 100 X 200mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Schizofrenie en manische episodes

 • Startdosering
  • Dag 1: 300 mg/dag
  • Dag 2: 600 mg/dag
  • Aanbevolen dagelijkse dosis: 600 mg
  • Gewoonlijk werkzame dosisbereik: 400 tot 800 mg/da

Behandeling van depressieve episodes

 • Startdosering
 • Dag 1: 50 mg/dag
 • Dag 2: 100 mg/dag
 • Dag 3: 200 mg/dag
 • Dag 4: 300 mg/dag
 • Aanbevolen dagelijkse dosis: 300 mg

Preventie van bipolaire stoornissen

 • 300 mg tot 800 mg bij het slapengaan

Majeure depressie

 • Startdosering
 • Dag 1 en 2: 50 mg/dag
 • Dag 3 en 4: 150 mg/dag

Toedieningswijze

 • Eenmaal daags zonder voedsel (1 uur voor een maaltijd).
 • De tabletten dienen in hun geheel te worden ingenomen en niet gedeeld, gekauwd of fijngemalen te worden
 • Overschakelen van tabletten met onmiddellijke afgifte naar tabletten met verlengde afgifte (XR): de gelijke totale dagdosering eenmaal daags nemen
Indicatie

Schizofrenie

 • Voorkomen van een recidief bij stabiele schizofrene patiënten

Bipolaire stoornis

 • Voor de behandeling van matige tot ernstige manische episodes bij bipolaire stoornis
 • Voor de behandeling van ernstige depressieve episodes bij bipolaire stoornis
 • Ter voorkoming van een recidief bij patiënten met bipolaire stoornis, bij patiënten die voor een manische of depressieve episode reageerden op behandeling met quetiapine

Unipolaire depressie

 • Add-on behandeling van ernstige depressieve episodes bij patiënten met unipolaire depressie (Major Depressive Disorder; MDD) die een suboptimale respons hebben gehad op monotherapie met een antidepressivum
Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.Gelijktijdige toediening van cytochroom P450 3A4 remmers, zoals HIV-proteaseremmers, azol-antischimmelmiddelen, erytromycine, claritromycine en nefazodon, zijn gecontra-indiceerd).

Details
CNK2570299
FabrikantenAstrazeneca
Breedte90 mm
Lengte140 mm
Diepte60 mm
Verpakkingshoeveelheid100
Bijsluiter