Tadalafil Ab 10mg Filmomh Tabl 56 X 10mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Tadalafil is bestemd voor de behandeling van volwassen mannen met een erectiestoornis. Dit is aan de orde wanneer een man geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden die geschikt is voor seksuele activiteit. Het is gebleken dat tadalafil de mogelijkheid om een erectie te krijgen, geschikt voor seksuele activiteit, significant verbetert.

Tadalafil AB bevat de werkzame stof tadalafil die behoort tot een groep geneesmiddelen die fosfodiesteraseremmers type 5 worden genoemd. Na seksuele prikkeling helpt tadalafil de bloedvaten in de penis te ontspannen waardoor het bloed uw penis instroomt. Dit resulteert in een verbetering van uw erectie. Tadalafil werkt niet indien u geen erectiestoornis heeft.

Het is belangrijk om te weten dat tadalafil niet werkt als er geen seksuele prikkel is. U en uw partner moeten weten dat voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Tadalafil AB zijn alleen bedoeld voor oraal gebruik door mannen. Slik de tablet in zijn geheel door met wat water.U kunt de tabletten met of zonder voedsel gebruiken.

De aanbevolen startdosering is één 10 mg tablet voor de seksuele activiteit. Als het effect van deze dosis te laag is, kan uw arts de dosis tot 20 mg verhogen. Tabletten Tadalafil AB moeten via de mond worden ingenomen.

U kunt een Tadalafil AB tablet tenminste 30 minuten voor seksuele activiteit innemen.Tadalafil AB kan nog steeds effectief zijn tot 36 uur na inname van de tablet.Neem Tadalafil AB niet vaker dan een keer per dag. Tadalafil AB 10 mg en 20 mg zijn bedoeld voor gebruik vóór de verwachte seksuele activiteit en worden niet aanbevolen voor voortdurend dagelijks gebruik.

Het is belangrijk om te weten dat Tadalafil AB niet werkt als er geen seksuele prikkel is. U en uw partner moeten weten dat voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken.

Het drinken van alcohol kan van invloed zijn op uw vermogen om een erectie te krijgen en kan uw bloeddruk tijdelijk verlagen. Als u Tadalafil AB hebt ingenomen of als u van plan bent Tadalafil AB in te nemen, vermijd dan buitensporig drinken (alcoholspiegel in het bloed 0,08 % of hoger), aangezien dit het risico van duizeligheid bij opstaan kan vergroten.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is tadalafil. Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg tadalafil.

De andere stoffen in dit middel zijnTabletkern: Copovidon, macrogolglycerol hydroxystearaat, lactose monohydraat, colloïdaal watervrij silica, microkristallijne cellulose, croscarmellose natrium, magnesium stearaat.Filmomhulling: Hypromellose, titanium dioxide (E 171), talk (E553b), geel ijzeroxide (E172), triacetine.

Contra indicatie
  • U bent allergisch voor tadalafil of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
  • U gebruikt een organisch nitraat in een of andere vorm of een middel dat stikstofmonoxide afgeeft zoalsamylnitriet. Dit is een groep geneesmiddelen (nitraten) die gebruikt worden voor de behandeling van angina pectoris (pijn op de borst). Er is aangetoond dat Tadalafil AB de werking van deze geneesmiddelen versterkt.
  • Als u nitraat in welke vorm dan ook gebruikt of niet zeker weet of u dat gebruikt, vertel dat dan aan uw arts.
  • U heeft een ernstige hartaandoening of in de laatste 90 dagen een hartaanval gehad.
  • U heeft in de laatste 6 maanden een beroerte gehad.
  • U heeft een lage bloeddruk hebt of hoge bloeddruk die niet onder controle is.
  • U heeft ooit verlies van het gezichtsvermogen gehad vanwege niet-arterieel ischemisch anterieur oogzenuwlijden (NAION), een toestand die omschreven wordt als "verlamming van het oog".
  • U gebruikt riociguat. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om pulmonale arteriële hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (dit is hoge bloeddruk in de longen als gevolg van bloedstolsels) te behandelen. PDE5-remmers, zoals Tadalafil AB, bleken het bloeddrukverlagend effect van dit geneesmiddel te verhogen. Als u riociguat gebruikt of hier niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts.
Details
CNK4245858
FabrikantenCSP Benelux
Bijsluiter