Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Vanhaesendonck

Sellaerstraat 2D

1820 Steenokkerzeel

Hoofdapotheker: Conny Vanhaesendonck

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0890.607.280

Machtigingsnummer APB: 235201

Telefoonnummer: 02 751 89 40

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.